Details

Kali Besar
Kali Besar merupakan sebutan untuk aliran kali yang mengalir sejajar dengan sungai Ciliwung, dahulunya Kali Besar merupakan pusat perdagangan dan perekonomian. Pada abad ke-17, di masa awal Batavia, kapal biasa menyusuri sepanjang kanal sampai Kali Besar, bongkar muatan, dan perbaikan kapal juga dilakukan di Galangan Kapal yang ada di depan kasteel lama namun akibat timbunan pasir di muara dan ukuran kapal yang bertambah besar tidak cukup melewati kanal. Maka kapal-kapal itu ditarik oleh kuda dan budak. Untuk kapal besar, penumpang dan muatan diturunkan ke kapal kecil/tongkang. Sekeliling Kali Besar banyak bangunan perkantoran, toko dan rumah tinggal.

           

Photos